ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ስደተኞች የኢሚግሬሽን ጉዳዮች የጥብቅና ዕርዳታ

የምክር አገልግሎት የሚሰጠው በቀጠሮ ብቻ ነው. በዲሲ ወይም በሜሪላንድ የሚኖሩ ከሆነ እባክዎ በስልክ ቁጥር 202-387-4848 ይደውሉ. ቨርጂንያ ከሆነ የሚኖሩት እባክዎ ፎልስ ቸርች ለሚገኝው ቢሮአችን በስልክ ቁጥር በ703-444-7009 ይደውሉ. ለምክር አገልግሎት 100 ይከፈላል $.

የኢሚግሬሽን ጠበቃ በሚፈልጉበት ጊዜ, የኢሚግሬሽን የህግ አገልግሎቶች መሰጠት ፈቃድ ከሌላቸው ጠበቃ ካልሆኑ ሰዎች ይጠንቀቁ. በኢሚግሬሽን ጉዳይዎ ማጭበርበር ደርሶብኛል ብለው ካመኑ, እባክዎ ለፕሮጀክት ኤንድ (Projet FIN) 202-552-3604 ይደውሉ.

ከቤት ውስጥ ሁከት, የፆታ ጥቃት ወይም ክትትል ለተረፉ የህግ ዕርዳታ

የህዝብ ጥበቃ ትዕዛዝ, የቤተሰብ ህግ እና ዝቅተኛ ገቢ, የቤት ውስጥ ሁከት, ፆታዊ ጥቃት ወይም መከታተል ጋር ለተያያዙ ህጋዊ ጉዳዮች በዲሲ እና በሜሪላንድ የምክር እና / ወይም የውክልና አገልግሎት እንሰጣለን. አገልግሎት የሚፈልጉ ደንበኞች ያለቀጠሮ ከሰኞ እስከ ዓርብ ከ 9: 00 heures እስከ 16h00 ባለው ጊዜ ውስጥ ዲሲ በሚገኘው አዩዳ ቢሮ መምጣት ይችላሉ, ወይም ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 202-387-4848 መደወል ይችላሉ.

አስቸኳይ አደጋ ላይ ከሆኑ 9-1-1 ወይም ለብሄራዊ የቤት ውስጥ ሁከት አጣዳፊ መስመር በ1-800-799-7233 ይደውሉ.

ጥቃት ለደረሰባቸው እና ለተረፉ ማህበራዊ አገልግሎቶች

የቤት ውስጥ ሁከት እና ፆታዊ ጥቃት ለደረሰባቸው እና ለተረፉ ስደተኞች የሚሰጡ ጉዳይ የመከታተል እና / ወይም የቴራፒ አገልግሎቶች አሉ. ያለፍላጎታቸው የመዘዋወር ሰለባ ለሆኑ እና የልጆች መበደል ለደረሰባቸው ስደተኞች የጉዳይ መከታተል አገልግሎቶች ማግኘት ይችላሉ. ዲሲ የሚኖሩ ከሆነ ለበለጠ መረጃ ለዲስ አዩዳ ቢሮ በስልክ ቁጥር (202) 387-4848 መደወል ወይም ያለቀጠሮ ከሰኞ እስከ ዓርብ, ከ 9: 00 heures እስከ 16h00 መሄድ ይችላሉ. ቨርጅንያ የሚኖሩ ከሆነ ፎልስ ቸርች የሚገኘው የአዩዳ ቢሮ በስልክ ቁጥር (703) 444-7009 መደወል ይችላሉ.

ድንገተኛ አደጋ ከደረሰብዎት 9-1-1 ወይም የብሄራዊ የቤት ውስጥ ሁከት አጣዳፊ መስመር በ1-800-799-7233 ይደውሉ.

ዕርዳታ በቋንቋዎ ለ ማግኘት

በማንኛውም ጊዜ በዲሲ የመንግሥት ቢሮ ወይም ኤጀንሲ አገልግሎት ሲጠይቁ የአስተርጓሚ አገልግሎት የማግኘት መብት አለዎት . በተጨማሪም ሰነዶችን በቋንቋዎ የማግኘት መብት ሊኖርዎት ይችላል. በቋንቋዎ ዕርዳታ ካላገኙ ለዲሲ የሰብዓዊ መብቶች ቢሮ [ http://ohr.dc.gov/ ] በስልክ ቁጥር (202) 727-4559 ይደውሉ.

በተጨማሪም, በዋሽንግተን አካባቢ በቋንቋዎ ነፃ የትርጉም አገልግሎት ሰጭዎችን የሚጠቀሙ በነፃ የሚያገለግሉ ጠበቃዎች, ማህበራዊ አገልግሎት ሰጭዎች እና ተከራካሪዎች አሉ. የማህበራዊ አገልግሎት ሰጭዎ ወይም ጠበቃዎ በቋንቋዎ ዕርዳታ ካልሰጡዎት ነፃ አስተርጓሚ ለማግኘት ለአዩዳ በስልክ ቁጥር (202) 243-7317 ይደውሉ.